Sporun Toplumsal Yönden Önemi

Sporun temel amaçlarından bir tanesi insanın beden ve ruh sağlığını en iyi şekilde geliştirmektir. Beden eğitimi ve spor yaparak iradeyi güçlü hale getirebilirsiniz.İnsanların kendi kendine güveninin gelişme göstermesi ve kişiliğinin olgunlaşmasına yardımcı olmaktadır. Sporun toplumsal yönden önemi insanların gizli yeteneklerini harekete geçirmektedir. Bu durum fiziksel gelişme ile beraber ruhsal ya da sosyal gelişmeyi ilerletmektedir. Spora başlangıç döneminde fiziksel gelişmenin durmasına karşılık insanların ruhsal ve sosyal gelişimi devam etmektedir.

İnsanlar arasındaki ilişkiyi daha güçlü duruma getirmek, grup çalışmasını daha etkin kılmak, karşılıklı dayanışmayı daha sağlam temeller üzerine atmak ve insanları topluma kazandırmak sporun amaç ve yararları arasında yer almaktadır. İnsanları spora teşvik ederek suçlu, engelli vb. gibi problemi olan insanların sosyal hayat içerisinde daha kolay uyum sağlamalarında önemli rol oynadığını buradan belirtebiliriz. Toplumu bir araya getiren bireyler için önemli bir konu olan serbest zamanların değerlendirilmesi konusunda spor, çok değerli bir ilgi alanı olarak yer almaktadır.

Sportif etkinliklerin gelişmesinde rol oynayan sosyal ve ekonomik durumları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Gelir düzeyinin durumu
 • Kullanılacak olan boş zaman
 • Sosyo ekonomik durum
 • Nüfusun gelişmişlik düzeyi, sporun sosyal ve kültürel düzeyi
 • Sosyal statü derecesinin eğitim kullanılarak elde edilmiş olması
 • Kişilerin sosyal hayatı
 • Nüfus içerisinde genç ve yaşlı oranı
 • Spor için yaşanılan yerde uygun bir altyapının yer alması
 • Toplumun sosyal, ekonomik veya kültürel amaçlarının belirlenmiş ve sosyal bütünleşmenin ortaya çıkması.

Bu gibi koşullarında bir araya gelmesi yaşanılan yerde sosyal gelişmişlik düzeyinin artması sağlamaktadır. Uluslararası ilişkilerin düzenlenmesi konusunda spor, diplomatik bir araç olarak değerlendirilir.

Sporun Toplumsal Etkileri

 • İnsanlar spor yaparak istekli ve kuvvetli başlamaktadır.
 • Spor yapan insanlarda toplumsal sorumluluk gelişmektedir.
 • Spor faaliyetleri ile kişiler kendilerini kontrol etmeyi ve başka insanlara saygıyı öğretir.
 • Ölçülü ve planlı şekilde spor faaliyetleri çalışmayı ve dinlenmeyi öğretmektedir.
 • Bir arada olmayı ve bireyin toplum içerisindekendi bölümünü en iyi şekilde belirlemesine yardımcı olmaktadır.

Spor ve sosyal yaşam birbirleri ile etkileşimler bulunan aktivitelerdir. Sizde spor yaparak hem vücudunuzu hem de sosyal statünüzü geliştirebilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir